O Nas

Witamy na naszej stronie

Polska Fundacja Morska jest niezależną, niedochodową organizacją pozarządową zarejestrowaną w Transparency Register Unii Europejskiej, pod numerem 102544122570-30, jako organizacja o charakterze niekomercyjnym (non-profit organizations) działająca w interesie interesu społecznego oraz regionalnego w obszarze szeroko rozumianej gospodarki morskiej i śródlądowej.
 
W swojej działalności:
 
- jest niezależna od instytucji państwowych i politycznych
- nie wyręcza państwa i samorządów w wykonywaniu ich podstawowych obowiązków
- przestrzega przejrzystości zasad i procedur w procesie przyznawania dotacji
 
Podstawowymi metodami działania Polskiej Fundacji Morskiej w obszarze współczesnej gospodarki morskiej i śródlądowej jest udział w konsultacjach społecznych oraz działania lobbingowe, prowadzenie kampanii społecznych i działań rzeczniczych, monitorowanie funkcjonowania instytucji publicznych, organizowanie konferencji i debat, wydawanie publikacji.
 
Polska Fundacja Morska współpracuje z wieloma instytucjami z kraju i zagranicy. Jest m. in. członkiem wpierającym Polskiej Izby Przemysłu Jachtowego i Sportów Wodnych, uczestniczy w pracach legislacyjnych Unii Europejskiej.

Środki finansowe na działalność Fundacji pochodzą z dotacji instytucji krajowych i zagranicznych, z darowizn firm i osób indywidualnych.
Polaska Fundacja Morska (c)2015, All Rights Reserved