Rada Programowa

Rada Programowa

Rada Programowa jest organem opiniodawczo – doradczym Polskiej Fundacji Morskiej. Do jej zadań należą: przedstawianie pozostałym organom Fundacji opinii w przedmiocie priorytetów bieżącej działalności Fundacji, proponowanie zmian Statutu Fundacji, proponowanie przyznania nagród i wyróżnień, propaguje cele dla których realizacji Polska Fundacja Morska została utworzona.
 
W skład Rady wchodzą: (w kolejności alfabetycznej):
 
Krzysztof Baranowski,  żeglarz, kapitan jachtowy, dziennikarz, nauczyciel, krótkofalowiec SP5ATV. Pierwszy Polak ktory dwukrotnie opłynął samotnie kulę ziemską.
Wojciech Jacobson, chemik, żeglarz; uczestnik rejsu na Vagabond II przez Przejście Północno-Zachodnie.
Członek Mesy Kaprów Polskich w Bractwie Wybrzeża.

Jarosław Kaczorowski, żeglarz, kapitan jachtowy i motorowodny, trener żeglarstwa i sędzia żeglarski klasy państwowej.
Członek żeglarskiej komisji egzaminacyjnej w Berlinie

Jerzy Knabe, inżynier, publicysta, żeglarz, płetwonurek, współzałożyciel Mesy Kaprów Polskich w Bractwie Wybrzeża.
Maciej Krzeptowski, ichtiolog, żeglarz, kapitan jachtowy, podróżnik, członek Mesy Kaprów Polskich w Bractwie Wybrzeża, prawnuk Sabały. Honorowy Ambasador Szczecina.
Jerzy Porębski, ichtiolog, pieśniarz, wykonawca szant i autor piosenek o tematyce morskiej, publicysta, rybak i żeglarz, animator ruchu szantowego.
Bohdan Sienkiewicz, dziennikarz, marynista, popularyzator edukacji morskiej i wychowania morskiego młodzieży. Twórca programów telewizyjnych "Latający Holender" i "Dookoła świata".
Henryk Wolski, żeglarz i podróżnik. Członek żeglarskiej komisji egzaminacyjnej w Berlinie. Pierwszy Polak który na jachcie żaglowym zamknął pętlę wokół bieguna północnego.
Polaska Fundacja Morska (c)2015, All Rights Reserved